Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov - GDPR

Kontaktné informácie

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Vaše kontaktné informácie budú uložené v našej zabezpečenej databáze na účely informovanie o ďaľších podujatiach a novinkách. Vaše kontaktné údaje neposkytujeme žiadnym ďaľším organizáciam, osobám, reklamným agentúram a takisto ich nezverejňujeme na našich stránkach. Klientom doporučujeme používať email, ktorý nenesie osobné údaje v názve.

Obchodné podmienky pre speed-dating

Nespokojnosť s eventom

Občas sa môže stať, že event nemusí splniť vaše očakávania, čo sa týka zloženia účastníkov. Prosíme vás, aby ste si uvedomili, že sa chystáte na rande na slepo a ani my organizátori nevieme, kto príde. Preto, ak nie ste spokojní s týmto faktorom, nevieme pre vás bohužial nič urobiť, akurát vám ponúknuť možnosť zúčastnit sa na ďalšom evente s novými účastníkmi so zľavou. Ak sa z našej strany stala chyba pri organizovaní, alebo sme nedodržali minimálny počet účastníkov tiež máte nárok na zľavu. Ak nenaplníme minimálny počet účastníkov, event presunieme. Treba mať na pamäti, že ľudia sa bohužial odhlasujú aj na poslednú chvílu a v takom prípade, je lepšie event aj tak zorganizovať, ako ho zrušiť. Tiež vás chceme upozorniť, že pokiaľ máte záujem o užšiu vekovú skupinu, môžete sa u nás infomovať na vek zúčastnených (nenesieme zodpovednosť za zle poskytnuté osobné údaje účastníkov). Ani v tomto prípade nemôžeme 100% zaručiť, že všetci v určitom veku prídu. My garantujeme iba minimálny počet účastníkov. Ak však situácia zapríčiní, že z vekového dôvodu bol event pre vás nevhodný (a boli sme vopred špecificky upozornení na vaše vekové kritéria) máte u nás nárok na ďaľší event úplne zdarma. Po zúčastnení sa na evente, refundáciu peňazí neposkytujeme.

Vaše súkromie       

Registrovaním sa na jednom z našich eventov, nám dávate súhlas so zverejnením Vašich kontaktných údajov osobe, s ktorou sa zhodovali Vaše vzájomné sympatie, resp. označenie na oboch stranách "áno mám záujem o ďaľšie stretnutie".                                  

Zamietnutie účasti                                                                                                                          

Naša agentúra má vyhradené právo zamietnuť Váš poplatok, bez udania dôvodu a tým pádom aj zúčastnenie na akcii. Máme právo vyžiadať si pred začiatkom speed-datingu Váš identifikačný doklad, v prípade, že sa nejaký údaj nebude zhodovať so zadaným v registrácii, máme právo odmietnuť Vašu účasť. Pamätajte, že účasť je povolená od 18 rokov. Naša agentúra nenesie zodpovednosť za správanie zúčastnených na alebo po akcii a takisto ani za pravdivosť údajov, ktoré Vám poskytnú.                                                                                                                                          

Refundácia        

Plánovanie a príprava speed-datingu, je dlhý a náročný proces. V prípade, že  nahlásite Vašu neúčasť skôr ako 4 dni vopred, celú zálohu Vám prevedieme späť na Váš účet. Ak nám oznámite Vašu neúčasť menej ako 4 dni pred konaním eventu, je na našom zvážení, či Vám zálohu presunieme, alebo prepadne.

Pri nesprávnom zarezervovaní lístka, ktoré bude mať za následok presun alebo zrušenie speed-datingu, platia pre Vás rovnaké pravidlá ako pri refundácii.

Vyplňovanie vzájomých zhôd

Po skončení akcie a najmä po odoslaní emailov so vzájomnými zhodami nie je možné meniť svoje rozhodnutie. Naši hostitelia, po skončení speed-datingu požiadajú všetkých účastníkov o prekontrolovanie svojich rozhodnutí. V prípade, že ste si istý, že sa stala chyba na našej strane, radi ju pre Vás preveríme a následne odstránime.

Darčekové poukážky

Pre držiteľov darčekových poukážok platia rovnaké pravidlá ako pre účastníkov speed-datingu. Pri strate darčekovej poukážky, si bez problémov môžete stiahnuť a vytvoriť novú (s rovnakým menom aké bolo uvedené pri platbe pôvodnej poukážky) nakoľko si vedieme presnú evidenciu mien a počtu darčekových poukážok.

Opakovaná účasť na speed-datingu

Speed-dating odporúčame vyskúšať viac krát, hlavne pre to, že ide o náhodnu skupinu ľudí a nie vždy Vám niekto musí na prvý krát padnúť do oka. Treba však myslieť na to, že takto rozmýšľajú aj viacerí účastníci a účastníčky. Aby ste stretli väčšinu nových tvári, niekedy sa môže stať, že Vám odporučíme iný event. Zároveň sa každý event snažíme mať dostatočný počet miest aj pre úplne nové tváre, čo je ďalší faktor ohľadom dostupnosti miest. Ak Vašu účasť preložíme, neberte si to prosím osobne, robíme to aj kvôli Vám. Zároveň náš tím nemá možnosť z časových obmedzení vysvetlovať tento postup bližšie pre jednotlivé prípady.Vážení klienti,

na tejto stránke vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných
údajov na naše marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so
spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.
Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových
eventoch speed-datingu.
Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.
Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme
otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania
informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na:
info@speed-dating.sk

OBSAH
1. Kto je správca vašich osobných údajov?
2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
7. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
8. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na
marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť: Speed-dating Bratislava
cez MailChimp, https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.250496262.1628956549.1528226737-1715315558.1511448198

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?
Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť
ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť̌ a riešiť̌ vaše potreby.
■ Základné identifikačne údaje – meno, vek
■ Kontaktné údaje – e-mailová adresa.
■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť̌ na
odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.
3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v
prihlasovacom formulári, bankovom prevode a prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.
Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z
obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené
zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?
Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:
■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou
formou, najmä formou e-mailových správ.
■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym
potrebám,

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli
posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého
súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?
Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu
vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné
systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky
produktov a služieb našej spoločnosti.
Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať,
odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.
6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ̌ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Súhlas ste udelili spoločnosti na nasledujúcich 10 rokov od zapísania sa do newlettra, alebo
prihlásenia sa na speed-dating. 
Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do
momentu, keď̌ ho odvoláte.
Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa
právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?
Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré
spracúvajú́ osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti.
Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny
chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi
máme uzatvorenú́ zmluvu o spracúvaní́ osobných údajov, na základe čoho sú́ tiež povinní́ dodržiavať striktné
pravidlá ochrany osobných údajov.

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je
úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadneaj zodpovednej
osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcualebo kategórie príjemcov
osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných
údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov,
zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému
rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k
informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť
Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k
automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných
údajov.
Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím,
informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať̌. Každá
takáto žiadosť̌ však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť Speed-dating Bratislava má
povinnosť̌ alebo oprávnený záujem ponechať̌ si osobné údaje.
Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte
osobné údaje blokovať̌.
Právo na prenositeľnosť̌ údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v
zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné
významné prekážky.
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a
osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s namia požiadajte nás o vysvetlenie alebo
odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému
rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na
dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?
Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti poslaním e-mailu na adresu:
info@speed-dating.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú
adresu: Petra Zikmundová, Devín 4351, 84110, BA
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.
Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?
Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do
jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na
dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,že ho môžete
kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je
nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.
Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme
vás vedeli identifikovať.
■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať
posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej
kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať̌ iba vybrané
ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť̌.
■ Váš vlastnoručný podpis.
Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?
■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v elektronickej forme
na info@speed-dating.sk, alebo sa odhlásiť priamo v emaily kliknutím na políčko unsubscribe.


Informujte sa!

Aktuálne ponuky a dátumy eventov
Meno
Email

Aktuálne Udalosti

Vaše odkazy a dojmy